AKO OBJEDNAŤ PROJEKT

 

 

 

AKO OBJEDNAŤ PROJEKT PROSTREDNÍCTVOM WEBOVEJ STRÁNKY

 

1. Vyberte projekt, ktorý vás zaujíma, na našich webových stránkach, kliknite na "OBJEDNAŤ"

2. Choďte do košíka, pozorne si prezrite OBSAH dokumentácie a ak niečo neobsahuje doobjednajte si to k projektu 

3. Vyplňte požadované údaje a zvoľte vhodný spôsob platby

4. Hotový projekt bude odoslaný kuriérom na danú adresu do pár dní ( príprava Projektovej Dokumentácie trvá od A po Z 30 dní )

 

AKO OBJEDNAŤ PROJEKT PROSTREDNÍCTVOM EMAILU

 

1. Vyberte projekt, ktorý vás zaujíma, na našich webových stránkach

2. Napíšte nám email  z500@movitti.sk

Uveďte tam: názov vybraného projektu a technológie jeho realizácie, napr. Z45, tehla

kliknite na "ODOSLAŤ"

3. Obdržíte potvrdzujúci e-mail

4. Hotový projekt bude odoslaný kuriérom na danú adresu do niekoľkých dní

 

ZAVOLAJTE NA HORÚCU LINKU

 

+421 ( 950 ) 698 592

 

NAVŠTÍVTE NÁŠHO PARTNERA

 

Nájdite nášho partnera vo vašej oblasti a pozrite si zoznam.

 

AKO DLHO TRVÁ PRÍPRAVA DOKUMENTÁCIE?

 

Príprava projektovej dokumentácie pre Stavebné povolenie trvá do 30 pracovných dní od prijatia všetkých požadovaných podkladov.

 

ČO AK PROJEKT NEVYHOVUJE MOJIM POŽIADAVKAM?

 

V každom projekte môžu byť vykonané zmeny, (okná, dvere, priečky, strechy, komíny, inštalácie atď.). Zmeny je možné vykonať na autorizovanom mieste v arch. Štúdiu našich partnerov. Kde mu vydáme bezplatne súhlas na zmenu.  

 

NA PRÍPRAVU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE BUDEME OD VÁS POTREBOVAŤ

 

- údaje investora (meno, adresa...)


- čislo parcely, katastrálne územie
- polohopis, výškopis

- zákres osadenia objektu a prípojok na parcelu

- vyjadrenia správcov sieti k bodom pripojenia

- regulatívy v danej lokalite

- zmeny zakreslené v pôvodnom projekte

- použitý stavebný materiál (konštrukčný systém)

- spôsob vykurovania

- spôsob prípravy teplej vody

- spôsob odkanalizovania objektu (žumpa, COV, verejná kanalizácia)

- spôsob zásobovania vodou (studňa, verejný vodovod)