Energet. certifikát

  • Hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy hodnotí budovu z energetického hľadiska podľa materiálov použitých v projekte potrebné k SP